go88.live đăng nhập Nền tảng chính thức

Công đoàn go88.live đăng nhập - Công nghệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Ngày 09.01.2023, Công đoàn Lao động trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên dự hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên. Công đoàn Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và là một trong 6 Công đoàn Khối hành chính sự nghiệp toàn thành phố được tặng giấy khen của Liên đoàn lao động Thành phố.

Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

của Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên

Trong năm 2022, Công đoàn Lao động trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của Nhà trường để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Công đoàn. Công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động, quy chế dân chủ cơ sở luôn được Công đoàn nhà trường quan tâm, thực hiện tốt. Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo Nhà trường tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Quy  chế phối hợp công tác giữa Công đoàn với chính quyền và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường được thực hiện có hiệu quả. Công đoàn luôn chú ý công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm công dân cho đoàn viên công đoàn, người lao động; Tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động.

Trong năm qua, bên cạnh việc vận động đoàn viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Công đoàn đã có nhiều hoạt động cụ thể hướng về đoàn viên, người lao động như: Tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho công đoàn viên, người nhà công đoàn viên bị ốm đau, tai nạn; tổ chức cho cán bộ nhân viên khối cơ quan đi du lịch 4 ngày ở Phú Quốc; tổ chức liên hoan, tặng quà cho nữ cán bộ công chức nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8. 3 và ngày phụ nữ Việt Nam 20.10; ngày Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo 20/11...

Gặp mặt cán bộ, giảng viên Nhà trường nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

 Công đoàn Lao động trường Đại học Kinh tế-Công nghệ Thái Nguyên liên tục là Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường.

 

Nguồn: NGUYỄN THỊ NGA - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường