go88.live đăng nhập Nền tảng chính thức

Giảng viên thỉnh giảng

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Học vị

Ngành đào tạo

Địa chỉ

SĐT

Lê Hữu Thiềng

1953

PGS

Tiến sĩ

Hóa học - Hóa vô cơ

Khoa Hóa học- ĐHSPTN - SN 104, đường Lương Thế Vinh, tổ 4, phường Quang Trung TPTN

CQ: 3856 853 - NR: 3859 002- DD: '0982959002

Trần Viết Khanh

1962

PGS

Tiến sĩ

Địa lý

ĐH sư phạm Thái Nguyên - Tổ 10 phường Phan Đình Phùng - TPTN

3858532 
[email protected]

Nguyễn Thị Tâm

1966

PGS

Tiến sĩ

Sinh học - Sinh lý học thực vật

Khoa Sinh - ĐHSPTN

DD: 0986059258
[email protected]

Ngô Như Khoa

1972

PGS

Tiến sĩ

Cơ học vật liệu

Phường Quang Trung TPTN

DD 0963887888 
[email protected]

Trần Thị Việt Trung

1956

PGS

Tiến sĩ

Ngữ văn - Văn học Việt Nam

Nhà xuất bản ĐH Thái Nguyên

DD 0912 454 575 
[email protected]

Lại Khắc Lãi

1956

PGS

Tiến sĩ

Điện khí hóa xí nghiệp - CNTT - TS điều khiển và tự động hóa

Phường Phú Xá TPTN

DĐ 0913 507 464
[email protected]

Nguyễn Hữu Công

1964

PGS

Tiến sĩ

Điện xí nghiệp - Điều khiển tự động

Số nhà 368, đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng TPTN

DD 0913 589 758
[email protected]

Vũ Duy Đạc

1956

GVC - PGS

Tiến sĩ

Cơ khí CTM - Cơ học máy

Viện nghiên cứu PT công nghệ cao và kỹ thuật công nghiệp - Tổ 3 phường Phú Xá TPTN

DD 0913589 756
[email protected]

Nguyễn Phú Hòa

1964

PGS

Tiến sĩ

Cơ khí CTM - CNTT - Công nghệ chế tạo máy

Viện nghiên cứu PT công nghệ cao và kỹ thuật công nghiệp - Phường Tích Lương TPTN

DD 0913 558 368
[email protected]

Nguyễn Đăng Hòe

1958

PGS

Tiến sĩ

Cơ khí CTM - Kỹ thuật máy công cụ

Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp

DD 0913 394 518
[email protected]

Trần Minh Đức

1962

 

Tiến sĩ

Cơ khí chế tạo máy

Tổ 5 xóm Bắc Lương, Tích Lương, TPTN

 

Nguyễn Đăng Đức

1950

GVC

Tiến sĩ

Hóa phân tích

Trường ĐH Khoa học - ĐHTN

0280 3746986
[email protected]

Ngô Tuấn Ngọc

1980

 

Thạc sỹ

Vật lý vô tuyến

Khoa Vật lý - trường ĐHSPTN

CQ: 3856 893- MB: 0915161926
[email protected]

Nguyễn Tiến Trực

1957

GVC

Thạc sỹ

Tiếng nga - Tiếng anh

Bộ môn Ngoại ngữ - ĐHSPTN- số 31, đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, TPTN

NR: 0280 3856 150 - DD: 01272757007
[email protected]

Vũ Mạnh Xuân

1956

GVC

Tiến sĩ

Toán học - Đại số - CNTT - Đảm bảo toán học cho tin học và hệ thống máy tính

Khoa Toán - ĐHSPTN

CQ: 3856 894 - NR: 3851 333 - DD: 0912700396
[email protected]

Lê Tùng Sơn

1957

GVC

Tiến sĩ

Toán học - Toán học tính toán

Khoa Toán - ĐHSPTN

CQ: 3856 894 - NR: 3844 394 - DD: 0913031308
[email protected]

Vũ Thị Hồng Hạnh

1979

GVC

Tiến sĩ

Vật lý - vật lý chất rắn

Khoa Vật lý - ĐHSPTN

CQ: 3856 893- DD:'0989920618
[email protected]

Phạm Hữu Kiên

1980

GVC

Tiến sĩ

Vật lý lý thuyết và Toán

Khoa vật lý - ĐHSPTN - Tổ 2, phường Quang Trung, TPTN

0973472364 
[email protected]

Hoàng Thị Chiên

1960

GVC

Tiến sĩ

Hóa học - Lý luận và PPGD Hóa học

Khoa Hóa học - ĐHSPTN -

CQ: 3856 853 - NR: 3852 246 - DD:0943498666
[email protected]

Nguyễn Văn Trung

1959

GVC

Thạc sỹ

Hóa học phân tích - Hóa học vô cơ

Khoa Hóa học - ĐHSPTN - Tổ DC số 5, phường Hoàng Văn Thụ, TPTN

0912500488

Phạm Danh Vũ

1958

GV

Cử nhân

Giáo dục thể chất

Khoa TDTT - ĐHSPTN -

CQ: 3856 812 - NR: 3858 299 - DD: 0912645479
[email protected]

Nguyễn Văn Lương

1952

GV

Cử nhân

Sinh học - Triết học

Khoa GDCT - ĐHSPTN - SN 165, đường Lương Thế Vinh, phường quang Trung, TPTN

NR: 3856 933-  DD: '0912277558
[email protected]

Vũ Thị Tùng Hoa

1962

GVC

Tiến sĩ

Triết học - Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

Khoa GDCT - ĐHSPTN - SN 1A, tổ 14, phường quang Trung, TPTN

CQ: 3750 741 - NR: 3652 403 - DD: '0982226855
[email protected]

Trương Tấn Hùng

1959

GVC

Thạc sỹ

Bóng truyền - Giáo dục học

Khoa TDTT - ĐHSPTN -

0912064923 
[email protected]

Hà Trần Phương

1971

GVC

Tiến sĩ

Toán - Toán giải tích

ĐHSPTN - phường Tân Thịnh, TPTN

CQ: 3856 894 - NR: 3846 307 - DD: '0913546296
[email protected]

Lý Thị Mai Hương

1973

GVC

Thạc sỹ

Ngữ văn - PPGD Ngữ văn

Ban công tác Chính trị - ĐHTN - SN 22, tổ 28 phường Quang Trung, TPTN

CQ: 3851 590  - DD: '0988772726
[email protected]

Lê Bá Tứ

1957

GVC

Thạc sỹ

Kỹ thuật công nghiệp - PPGD Vật lý

Khoa Vật lý - ĐHSPTN -

CQ: 3856 893 - NR: 3851 409- DD: 0918981162
[email protected]

Đỗ Thị Hiền

1960

GV

Cử nhân

Vật lý

Khoa Vật lý - ĐHSPTN - SN 157, tổ  5 phường quang trung TPTN

CQ: 3856 893 - NR: 3851 409- DD: 0912500469
[email protected]

Thái Quốc Bảo

1981

GV

Thạc sỹ

vật lý

Khoa Vật lý - ĐHSPTN

CQ: 3856 893 - DD: 0912479413
[email protected]

Đỗ Thuỳ Chi

1982

GVC

Tiến sĩ

Vật lý - vật lý chất rắn

Khoa Vật lý - ĐHSPTN

NR: 3748690- DD: '0989200314          
[email protected]

Dương Thị Tú Anh

1971

GVC

Tiến sĩ

Hóa học - Hóa phân tích

Khoa Hóa học- ĐHSPTN

CQ: 3856 853 - NR: 3852 229- DD:'0988760319
[email protected]

Phạm Thị Hà Thanh

1976

GVC

Tiến sĩ

Hóa học - Hóa vô tư

Khoa Hóa học- ĐHSPTN

CQ: 3856 853- DD: 0982757420
[email protected]

Nguyễn Thị Hiền Lan

1972

GVC

Tiến sĩ

Hóa học - Hóa vô cơ

Khoa Hóa học- ĐHSPTN

CQ: 3856 853 - NR: 3846 182 - DD:  - '0915526483

Vũ Minh Tuyên

1960

GVC

Tiến sĩ

Triết học

Khoa GDCT - ĐHSPTN - Tổ 9, phường Hoàng Văn Thụ, TPTN

DD 0912 910 802 
[email protected]

Lê Bích Liên

1982

GV

Thạc sỹ

 

ĐH sư phạm Thái Nguyên

DĐ 0983 444 586

Trần Ngọc Hà

 

GV

Thạc sỹ

 

ĐH sư phạm Thái Nguyên

DD 0915 168 400

Hoàng Vị

1963

GVC

Tiến sĩ

Cơ khí CTM - Tự động hóa

 

0280 3847 164
[email protected]

Nguyễn T Quỳnh Trang

1979

GVC

Thạc sĩ

Kế toán - Kinh tế

Phường Phan Đình Phùng, TPTN

0912 782 778

Đặng Minh Đức

1976

GVC

Thạc sỹ

CNTT - Kinh doanh và quản lý

SN 1004/29T1, trung Hoà, Nhân Chính, hà Nội

0919 148 899

Vũ Thị Hậu

1976

GVC

Tiến sĩ

Hóa lý thuyết và hóa lý

Khoa Hóa - Trường Đại học Sư phạm - Tổ 6, phường Cam Giá, TPTN

DD 0917 505 976

Bùi Đình Hòa

1956

GVC

Tiến sĩ

Kinh tế NN - Kinh tế tổ chức lao động

Xã Quyết Thắng TPTN

0983640108
[email protected]

Nguyễn Thanh Hà

1970

PGS

Tiến sĩ

Điện khí hóa XN - Kỹ thuật đo điện

Tổ 26 phường Hoàng Văn Thụ TPTN

0280 3842 842
[email protected]

Nguyễn Quốc Tuấn

1969

PGS

Tiến sĩ

Cơ khí CTM - Công nghệ CTM

Tổ 9, phường Phú Xá TPTN

DD 0963 545 888
[email protected]

Đỗ Trung Hải

1974

GV

Tiến sĩ

Điện khí hóa XNCN -Tự động hóa

Bắc Lương, Tích Lương, TPTN

DD 0912 224 733
[email protected]

Đinh Cảnh Nhạc

1962

GVC

Tiến sĩ

GDCT - Triết học

Phường Quang Trung, TPTN

DD 0913 040 760
[email protected]

Vũ Ngọc Pi

1964

PGS

Tiến sĩ

Cơ khí CTM

Số 234, tổ 11, Phú Xá, TPTN

0280 3847 110
[email protected]