go88.live đăng nhập Nền tảng chính thức

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy - Năm 2023

DVB - go88.live đăng nhập - Công nghệ Thái Nguyên tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023 gồm các ngành:

7340101 - Quản trị kinh doanh

7340301 - Kế toán

7480201 - Công nghệ thông tin

7520103 - Kỹ thuật cơ khí

7520201 - Kỹ thuật điện

7220210 - Ngôn ngữ Anh

7220210 - Ngôn ngữ Hàn Quốc

7380101 - Luật

7810101 - Du lịch

Chi tiết tại file đính kèm.